Partnerskap tillåts i Illinois

Amerikanska delstaten Illinois, med Chicago som största stad, kommer att låta homosexuella ingå ”civila partnerskap”. Den kommande lagen jämställer partnerskapet med giftermål.

Förslaget, som antogs av statens båda beslutande organ, ger två personer av samma eller motsatt kön rätt att ingå ett civilt partnerskap. Illinois kommande lag skiljer sig alltså från den som finns i till exempel Storbritannien, där endast homosexuella kan ingå partnerskap.

Partnerskapet ger samma juridiska skyldigheter, ansvar, skydd och förmåner som erbjuds äkta makar. Illinois kommer även att erkänna partnerskap som har ingåtts i andra länder eller delstater. [Via Riverfront Times]