Rasist? Javisst!

8 av 10 anser att det finns rasism i Sverige.

83 procent av svenska folket anser att det finns grupper i samhället som utsätts för rasism. Det är en ökning med 28 procentenheter sedan 2014, enligt en ny rapport från Forum för levande historia.

“Att fler anser att det finns grupper som utsätts för rasism kan naturligtvis bero på att fler faktiskt utsätts, men det kan också ha andra förklaringar, till exempel en ökad medvetenhet och hur mycket frågan uppmärksammas i samhällsdebatten”, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Judar mer utsatta

Människors uppfattning om vilka grupper som utsätts för rasism liknar den från 2014, dock har ordningen förändrats. Den största skillnaden är att 22 procent fler anser att judar utsätts för rasism, medan färre än tidigare anger romer.

“Det behövs ytterligare studier för att förstå varför denna förändring har skett, men en möjlig förklaring till att judar nämns oftare är att undersökningen gjordes strax efter attentatet mot synagogan i Göteborg. Vi kan inte belägga att det haft en inverkan på resultatet, men det påverkar sannolikt att denna händelse fick ett stort medialt utrymme”, säger Oscar Österberg, forskningssamordnare på Forum för levande historia och författare till rapporten “Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism”.

“Med egna ögon”

Rapporten bygger på en undersökning om människors uppfattningar om förekomsten av rasism i Sverige som Forum för levande historia, i samarbete med Novus, genomförde i slutet på 2017. Totalt genomfördes 2 112 intervjuer med individer i åldrarna 18–79 år.

Läs hela rapporten här.