1 april – Här är alla nya lagar

1 april bjuder på flera nya lagar. Läs på, så du inte bryter mot något du trodde var helt OK.

1.

Säkerhetsskyddslagen

Innebär en förstärkning av skyddet mot bland annat spioneri och sabotage. Lagen kommer att gälla för såväl offentlig som privat verksamhet. … Läs mer

Säkerhetsskyddslagen

Innebär en förstärkning av skyddet mot bland annat spioneri och sabotage. Lagen kommer att gälla för såväl offentlig som privat verksamhet. Den ger också på ett tydligare sätt stöd för säkerhetsskydd i internationell verksamhet.

“Lagen gäller aktörer vars uppgifter är så känsliga att ett angrepp mot dem skulle kunna få allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Exempelvis kan det röra verksamheter inom totalförsvaret, energi- och vattenförsörjningen, rättsväsendet, telekommunikationer och transportsektorn.”, skriver sajten Voister

2.

Ny djurskyddslag

Lagen klargör att djur av tamdjursart inte får överges. Det införs även ett krav på att den som håller djur eller på annat sätt tar hand om … Läs mer

Ny djurskyddslag

Lagen klargör att djur av tamdjursart inte får överges. Det införs även ett krav på att den som håller djur eller på annat sätt tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Ett stärkt skydd för djur som tävlar eller deltar i prov införs också.

Ytterligare förändringar rör offentlighets- och sekretesslagen. Dessa gör det möjligt för personal inom socialtjänst och vård och omsorg att utan att bryta mot tystnadsplikten göra anmälan i vissa situationer med uppenbara djurskyddsproblem.

“Det här är en bra förändring som gynnar djur i behov av hjälp. Nu kan personal på andra myndigheter bryta sekretessen och anmäla till oss när de misstänker att djur far illa”, säger Paula Hultgren, tillförordnad chef för djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

3.

Obligatorisk e-faktura

Att skicka e-faktura blir obligatoriskt för alla som gör affärer med den offentliga sektorn. Man beräknar att detta kommer spara 1,4 miljard… Läs mer

Obligatorisk e-faktura

Att skicka e-faktura blir obligatoriskt för alla som gör affärer med den offentliga sektorn. Man beräknar att detta kommer spara 1,4 miljarder kronor över sju år. Miljöskäl är ett annat argument. Bakom lagen ligger ett EU-direktiv.

4.

Strafftidslagen

Det införs ett nytt sätt att beräkna strafftid. Tiden ska nu beräknas enbart i dagar. Ett fängelsestraff i månader eller år ska omräknas til… Läs mer

Strafftidslagen

Det införs ett nytt sätt att beräkna strafftid. Tiden ska nu beräknas enbart i dagar. Ett fängelsestraff i månader eller år ska omräknas till dagar – med en månad avses trettio dagar och ett år trehundrasextiofem dagar. På det sättet ska risken för misstag och felaktigheter minska när strafftiden räknas ut.