Hetero-par nekades partnerskap

Ett heterosexuellt par från Bristol i England ansökte om att ingå registrerat partnerskap. De blev nekade – därför att de är heterosexuella. Nu tar de hjälp av en advokat för att få rätt.

Ian Goggin, 21, och Kristin Skarsholt, 22, lockades av tryggheten och stabiliteten med ett formaliserat förhållande, men ville för denna skull inte ingå äktenskap. När de ansökte om partnerskap nekades de detta, och blev istället erbjuda att gifta sig. I dagsläget är registrerade partnerskap endast tillåtet för homosexuella par.

Det brittiska paret deltar i en aktion, ”Equal Love”, tillsammans med sju andra par. De menar att lagen är diskriminerande och vill upphäva förbuden för homosexuella att gifta sig, samt heterosexuella att ingå partnerskap.

Sexuell apartheid

Aktionen organiseras av en organisation för homosexuellas rättigheter. Den ansvarige, Peter Tatchell, menar att förbuden mot giftermål och partnerskap är en form av ”sexuell apartheid”.

Det finns en lag för straighta par och en annan för homosexuella par. Två fel blir inte till ett rätt”, säger han till BBC Bristol.

Inom aktionen ”Equal Love” kommer åtta par, fyra heterosexuella och lika många homosexuella, ansöka om att ingå partnerskap respektive äktenskap. När alla ansökningar har blivit avvisade kommer paren att kontakta en advokat för att göra en gemensam stämning.

Läs merkampanjens hemsida.

Fotnot: I Sverige avskaffades möjligheten att ingå partnerskap den 1 maj 2009, då äktenskapsbalken ändrades så att även två personer av samma kön kan ingå äktenskap.