Andrahandsröstning kunde ha avgjort valet

1,4 procent av rösterna i årets val gick till spillo, eller rättare sagt, till partier som inte klarade att ta sig över fyraprocentspärren till riksdagen. Rösterna skulle kunna ha avgjort årets mycket jämna val.

Dessa röster kunde ha tagits till vara, och därmed samtliga röstandes vilja, om man tillämpat andrahandsröstning. Ett sådant system används i bland annat Australien, Irland och på Malta.

De röstande får då ranka partier eller kandidater i den ordning de vill att de ska bli valda. Exempelvis hade Feministiskt initiativs väljare kunnat sätta Västerpartiet som sitt andrahandsval. Därigenom skulle deras röster ha påverkat mandatfördelningen i riksdagen, trots att Fi inte klarade att ta sig över fyraprocentsspärren.

Fler vågar välja småpartier

1978 skrevs en motion till riksdagen av folkpartisterna (numera liberalerna) Nils Hörberg och Jörgen Ullenhag. I motionen hävdade man att småpartier missgynnas av dagens system, och att andrahandsröstning skulle medverka till att fler vågade rösta på mindre partier.

“Det skulle innebära att väljarna, om de önskar, fick rösta på ett parti i första och på ett andra parti i andra hand. Skulle en väljares första parti inte klara spärren så räknas dennes andrahandsröst i stället”, skrev motionärerna. Motionen avslogs.

Därefter har det då och då skrivits ledartexter och insändare i frågan, utan att något mer har hänt.

2007 uttalade sig Peter Eriksson, då språkrör för miljöpartiet, i frågan efter en motion till partiets kongress. Han var avvaktande positiv och föreslog att en statlig utredning granskar möjligheterna till att införa ett preferensvalsystem i Sverige.

Vad tycker du? Borde Sverige införa andrahandsröstning? Kommentera gärna här eller på Twitter / Facebook!